22.3.15

Shalat Tidak Sama dengan Sembahyang!

Sembah Hyang...


  • Dan (ingatlah) hari (yang di waktu itu) Allah mengumpulkan mereka semuanya kemudian Allah berfirman kepada malaikat: "Apakah mereka ini dahulu menyembah kamu?" Malaikat-malaikat itu menjawab: "Maha Suci Engkau. Engkaulah pelindung kami, bukan mereka; bahkan mereka telah menyembah jin; kebanyakan mereka beriman kepada jin itu." (Q34.40-41)
  • Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa & kesalahan. (Q72.6)
  • Dan mereka (orang-orang musyrik) menjadikan jin itu sekutu bagi Allah, padahal Allah-lah yang menciptakan jin-jin itu... (Q6.100)
  • Dan (ingatlah) hari di waktu Allah menghimpunkan mereka semuanya (dan Allah berfirman): "Hai jenis jin, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia", lalu berkatalah kawan-kawan meraka dari jenis manusia: "Ya Tuhan kami, sesungguhnya sebahagian daripada kami telah dapat kesenangan dari sebahagian (yang lain) & kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami." Allah berfirman: "Neraka itulah tempat diam kamu, sedang kamu kekal di dalamnya, kecuali kalau Allah menghendaki (yang lain)." Sesungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. (Q6.128)
  • ►►► Beriman & beribadah kepada syetan dari jenis jin?

12.3.15

Persembahan (Tumbal) Darah dan Kepala Kerbau!

Ada adat kebiasaan -kearifan lokal?- "meminta perlindungan & keselamatan" kepada sesuatu yang mereka anggap mempunyai kekuasaan dan kekuatan di daerah atau tempat tertentu. Dengan mengadakan ritual pemberian (persembahan) kepada "penguasa, penghuni" atau yang mereka sebut "leluhur" di daerah tersebut mereka "berharap" bisa mendapatkan perlindungan, keselamatan, kelancaran dalam berbisnis, usaha atau yang lainnya.
"Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan' kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa & kesalahan". (QS Al Jin 6)
Ritual meminta perlindungan kepada dewa, penguasa, penghuni, atau leluhur di suatu tempat yang sejatinya adalah syetan dari bangsa jin selain Allah ta'ala akan menjerumuskan pelakunya ke dalam dosa syirik!
Dan mereka (orang-orang musyrik) menjadikan jin itu sekutu bagi Allah, padahal Allah-lah yang menciptakan jin-jin itu... (Q6.100)

Haram dan termasuk syirik menyembelih hewan (berqurban) untuk selain Allah dan haram untuk memakan sembelihannya!
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Allah melaknat orang yang menyembelih binatang untuk selain Allah.” (HR Muslim)
Hukumnya haram dan termasuk syirik dalam isti’anah (berharap, minta pertolongan dan perlindungan) kepada selain Allah ta'ala, seperti menyebut nama Rasul, Husain, Arwah Para "Wali", Para Sunan, Kyai, Nyi Roro Kidul, Penunggu Kuburan, Roh Leluhur dan lain-lain pada saat penyembelihan hewan. Maka sembelihan atau hewan qurban/tumbal tersebut haram untuk dimakan.
Allah ‘azza wa jalla berfirman yang artinya “Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya.“ (Q6.121)

"Gangguan Ghaib" Akibat Tumbal Darah Kepala Kerbau...
Links terkait:

4.3.15

"Hey... Lihatlah AKU!""Lukisan tatto AKU bagus ya!"
"Kenapa pada ngelihatin AKU ya..?!"

Sst.. blog AKU nggak ada yang "lihat" ya!